oslo 8.–17. september 2016

Dette er Ultima!

Utfordrende, spennende og opplysende: Ultima feirer samtidsmusikk i hjertet av Oslo, Skandinavias musikkhovedstad.

Det rike mangfoldet av nyskapende musikk kan oppleves på arenaer over hele byen - inkludert det splitter nye kulturhuset Sentralen. Med et program som strekker seg over 10 dager og mer enn 50 arrangementer innendørs og utendørs, inkludert konserter, danseforestillinger, kunstinstallasjoner, filmvisninger, foredrag og paneler, byr Ultima på opplevelser for store og små, for kjennere og de musikalsk nysgjerrige. Bli med oss og utforsk en verden av ny musikk og lyd på Norges største og mest spennende festival i sitt slag!

Laster

Beethovens 9. som omdreiningspunkt

I sin tid ble den av mange sett på som det endelige beviset på at Beethovens hadde mistet forstanden. Et verk som var nærmest umulig å fremføre, både på grunn av sine ekstreme tekniske krav til musikerne og på grunn av sine vanvittige, stormannsgale dimensjoner.

Mangle ble også provosert av den utopiske humanistiske idealismen i Friedrich Schillers tekst. Like fullt anses Beethovens 9. symfoni i dag som det mest sentrale verket i den vestlige musikkhistorien. 

Et klingende eksempel på sosial endring og politisk reform. Brukt og misbrukt av makthavere i utallige sammenhenger gjennom historien, avhengig av om ønsket var at alle mennesker skulle være brødre eller at alle ikke-brødre skulle utryddes.

Siste sats, en kontrapunktisk ekstase, er forstått som Beethovens forestilling om hvilken verden han ønsket å leve i. Et bilde på menneskeheten der limet er enkeltindividenes bånd til hverandre – ikke generaler eller religiøse ledere. En stadig aktuell visjon vil man kunne si, og en viktig grunn til at Ultimafestivalen har valgt å ha Beethovens 9. symfoni som omdreiningspunkt for sitt program i 2016. Beethovens sene verker er av mange ansett som utgangpunktet, selve forutsetningen for modernismen, hvor grunntanken var at man er nødt til å forandre for å kunne bevare. Musikk kan ses som en kontinuerlig dialog mellom fortid, nåtid og fremtid, og Ultimafestivalen befinner seg midt i denne samtalen.

Lars Petter Hagen
Direktør og kunstnerisk leder