Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB sikrer Ultimafestivalens satsing på publikumsarbeid!

Ultimas arbeid med publikumsutvikling tar mål av seg å bli et pionérarbeid i kraft av sitt fokus på å skape et større publikumsmangfold for samtidsmusikken. Til prosjektet har vi fått innvilget kr. 1.200.000,- for perioden 2019-2021 fra Sparebankstiftelsen DNB.

«Ultima er svært takknemlige for Sparebankstiftelsens støtte til vårt publikumsutviklingsarbeid,» sier Thorbjørn Tønder Hansen, direktør og kunstnerisk leder i Ultima. «De kommende tre årene skal vi arbeide med de tre hovedsatsningsområdene barn og barnefamilier, unge mellom 20-30 år og innvandrergrupper. Støtten fra Sparebankstiftelsen gjør et langsiktig arbeid med dette mulig.»

Tildelingen skal brukes til produksjon av kunstneriske prosjekter som skal presenteres på festivalen, læringstiltak og nettverksarrangementer og utvikling av Ultimas digitale formidlingsplattformer.

Anders Bjørnsen - Leder, Kunst og kultur i Sparebankstiftelsen DNB sier:
«Ultimafestivalen er en viktig aktør som fyller en nødvendig plass ikke bare på samtidsmusikkfeltet, men i kulturlivet både nasjonalt og internasjonalt. Vi er veldig glade for og stolte av å kunne bidra med en tildeling til Ultima for å sikre det fremtidige arbeidet de gjør for publikumsutvikling og mangfold.»

Kommende Ultimafestival arrangeres i Oslo fra 12. – 21. september.

SparebankstiftelsenThorbjørn Tønder Hansen (Direktør og kunstnerisk leder i Ultimafestivalen) og Anders Bjørnsen (Leder, Kunst og kultur i Sparebankstiftelsen DNB)