Foto: Signe Fuglesteg Luksengard.

Ultima søker produksjonskoordinator

Stillingsutlysning: Produksjonskoordinator

Ultimafestivalen søker produksjonskoordinator til engasjement fra 2. mai – 1. oktober 2023.

Arbeidsoppgaver:

  • Logistikkplanlegging, bestillinger, møtevirksomhet og planlegging av arbeidsoppgaver for arenaprodusenter og produksjonsassistenter
  • Områdeleder under festivalen for de frivillige produksjonsassistentene og bindeledd mellom arenaprodusenter og produksjonsleder
  • Assistere produksjonsleder før, under og etter festival med forefallende oppgaver

Ønskede kvalifikasjoner: 


Ryddig, selvstendig og strukturert, gode kunnskaper i Microsoft Office generelt og Excel spesielt. Du har erfaring fra produksjon, teknisk forståelse, kjennskap til klassiske instrumenter generelt og slagverksinstrumenter spesielt.

Du trives i en hektisk hverdag og bidrar til et godt arbeidsmiljø for dine kolleger.

Omfang: 487 arbeidstimer. Deltid mai/juni, fulltidsarbeid fra 1. august – 1. oktober.

Festivalen arrangeres i Oslo fra 14. - 23. september.

Stillingen fordrer at du har egen mobil og laptop. Lange dager må påregnes under festivalen.

Send gjerne søknad og CV (merket produksjonskoordinator) til produksjonsleder Christel Forsberg christel@ultima.no.

Søknadsfrist 10. mars 2023.

Ultima vil gjenspeile mangfoldet i samfunnet både blant publikum og på og bak scenen, og vi ønsker derfor søkere med ulik alder, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn.

Published Tuesday, 7 February 2023