Workshop-presentasjon: Diversity Lab

Ultima Context
mandag 17. september
Institutt for musikkvitenskap, Blindern, 15:00

Workshop-presentasjon: Diversity Lab
Salen - Institutt for musikkvitenskap, Blindern (ZEB-bygningen, Sem Sælands vei 2)
17/9, kl. 15
Fri entré

George Lewis – workshop-mentor
Rolf-Erik Nystrøm – workshop-mentor

Formålet med denne todagers workshopen er å utforske hvordan samtidsmusikk kan fremme estetisk mangfold. Ultima byr på et sjeldent norgesbesøk av den anerkjente amerikanske komponisten George Lewis. I samarbeid med den norske saksofonisten Rolf-Erik Nystrøm skal Lewis samle Oslo-baserte musikere for å undersøke hvordan en kunstform som samtidsmusikk – dypt forankret i europeisk estetikk fra etterkrigstiden – kan settes i sammenheng med mangfoldsperspektiver.

En av kjerneverdiene ved moderne musikk er en kontinuerlig søken etter det ukjente – en kunstnerisk oppdagelsesreise med utprøving og eksperimentering. Hvordan kan disse verdiene kanaliseres for å skape mangfold? Lewis og Nystrøm vil forsøke å besvare dette spørsmålet i samarbeid med de inviterte deltakerne. Et verk med åpen form av George Lewis danner grunnlaget for workshopenes musikalske og diskursive arbeid, og øktene avsluttes med en presentasjon av et nytt verk, komponert av workshopdeltakerne.

I samarbeid med Institutt for musikkvitenskap ved UiO.

Ultima Context er støttet av Norsk Komponistforening, Fritt Ord og Bergesenstiftelsen.

Workshop-presentasjon: Diversity Lab

Institutt for musikkvitenskap, Blindern 15:00

Billett 0,-