Billetter & publikumsinfo

Billetter
Billetter selges per arrangement, og ofte direkte fra spillestedet. Lenker til billettsalg er tilgjengelig på hvert arrangement.

Retningslinjer for en trygg og inkluderende festival
Ultima skal være en inkluderende festival hvor alle kjenner seg velkomne. Ultima har nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk og kulturell bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonsvariasjoner. Alle som besøker Ultima skal føle seg trygge og ivaretatt. Se våre retningslinjer her.