Internship

Want to be a volunteer at Ultima?

How would you like experience what it’s like to work for the biggest music festival n the Nordic region? Maybe you are the right person to be an Ultima volunteer.

As an Ultima volunteer you’ll gain a thorough experience of the whole workings of the festival, including everything from production, technical and logistics to communications and audience development. You’ll also get to know lots of lovely people and get to participate in some exciting artistic and musical experiences the likes of which you have never seen or heard before.

If all of that sounds interesting, why not register here.

Søknad

Vi rekrutterer praktikanter i ulønnede stillinger primært fra utdanningsinstitusjoner.

Søknad og CV sendes til praktikant@ultima.no. E-posten merkes med hvilken stilling du søker på. Søknadene behandles og intervjuer foretas fortløpende.

Opplæring og arbeidstider

Praktikantene får et tilpasset utdanninsløpet. Du får erfaring og innblikk i ulike fagområder i løpet av festivalen.

Det kan forekomme endringer i arbeidsinstruks og tider. Arbeidstidene varierer for hver enkelt stilling, men det må i perioder påberegnes lange dager (som gjenspeiler den reelle festival-arbeidssituasjonen).
Du vil få grundig opplæring og god oppfølging underveis.