Modes and Moves

Forsvarets stabsmusikkorps

Fredag 15. september, kl. 14:00–15:00
Gratis
Utsolgt

Gratis med billett som slippes i august

Forsvarets stabsmusikkorps fortsetter sammen med dirigent Christian Eggen å utfordre typiske repertoarvalg for militære musikkorps. Kveldens program inneholder tre stykker av Norges egen modernist Fartein Valen, i tillegg til andre samtidsverk for blåseensemble.

Fartein Valen (1887-1952) var en viktig stemme i det norske musikklivet i den første halvdelen av det 20. århundre. Han vekslet mellom opphold i ensomhet på Vestlandet, der han lot seg inspirere av kystlandskapet, og lange studieopphold i Berlin, Frankrike og Italia. Valen tok til seg samtidens atonale tendenser, men forvandlet dem til en dypt personlig komposisjonsteknikk han kalte atonal polyfoni.
De tre verkene som fremføres er orkesterverk og pianostykker av Valen, arrangert for blåseensemble av Christian Eggen.

Trass Visa er Egil Monn-Iversens arrangement av Alf Prøysens folkekjære vise.
Det finnes ikke mange klassiske stykker for eufonium. Derfor er Jukka Linkolas jazz-inspirerte konsert en sjelden mulighet til å høre eufoniumets potensiale som soloinstrument. Linkola er best kjent som jazzmusiker i Finland, der han regelmessig opptrer med sin Octet.

Den eksplosive Modes and Moves er skrevet at komponist og pianist Kari Beate Tandberg. Tandberg er opptatt av hvordan synsinntrykk og visuelle impulser kan danne et grunnlag for et klanglig, musikalsk uttrykk. Hun arbeider med akustiske instrumenter både i kammerformatet og for orkester, og har også komponert vokal- og elektroakustisk musikk for ensembler i Japan, Tyskland og Skandinavia.

Program

Fartein Valen: Epithalamion opus 19 (1933)

Egil Monn-Iversen/Eirik Sanner: Trass Visa (1988)

Jukka Linkola – Euphonium Concerto no 1 – i: Agitato (1996)

Fartein Valen: Musette og Gavotte opus 24 (1936)

Kari Beate Tandberg: Modes and Moves (2008)

Fartein Valen: Fuge opus 28 (1937)

ultimAdvisor

fjord-fokusE39

●●●●●○

Fantastiske Fartein

Fartein Valen fant tittelen Epithalamion i et dikt av den engelske renessansedikteren Edmund Spenser. Tittelen refererer til hellenske bryllupssanger, og er et sjeldent eksempel på humor hos den ellers litt depressive komponisten. Jeg har hørt at han vurderte å lage en ballett av stykket. Bakgrunnen for Musette og Gavotte er franske danser, mens Bach - som Valen visstnok fikk besøk av i en drøm - er inspirasjonen bak Fuge.

Messingmester

●●●●●○

Kari fikser det

Modes and Moves viser det enorme utrykksmangfoldet som ligger i et blåseensemble. Modes kan bety musikalske stemninger, univers og teksturer, mens Moves refererer til forskjellige uttrykk for bevegelse. Plutselige utbrudd følges av refleksjon og gjenklang. Det er nydelig å se et ensemble som virkelig utfordrer seg selv.

Fartein Valen I Foto: farteinvalen.no

Forsvarets stabsmusikkorps I Foto: Forsvarets stabsmusikkorps

Kari Beate Tandberg I Foto: Bodil Maroni Jensen

Forsvarets stabsmusikkorps I Foto: Forsvarets stabsmusikkorps

Utøvere

Forsvarets stabsmusikkorps

Dirigent

Christian Eggen

Eufonium

Eirik Sanner

I samarbeid med

Forsvarets stabsmusikkorps

Relatert innhold