Praktisk info

Billetter
Billetter selges per arrangement. Lenker til billettsalg er tilgjengelig på arrangementssidene.

Tilgjengelighet
Ultimafestivalen finner sted på mange ulike arenaer både innendørs og utendørs. Vi har samlet informasjon om fremkommelighet og tilrettelegging for publikum på hver enkelt arena, slik at du som Ultima-publikum lettere kan planlegge ditt Ultima-besøk. Her finner du en samlet oversikt.

Retningslinjer for en trygg og inkluderende festival
Ultima skal være en inkluderende festival hvor alle kjenner seg velkomne. Ultima har nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk og kulturell bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonsvariasjoner. Alle som besøker Ultima skal føle seg trygge og ivaretatt. Se våre retningslinjer her.