Kontakt

Adresser

Besøksadresse

Ultima
Øvre Slottsgate 3
N-0157 Oslo

Postadresse

c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo

E-post

info@ultima.no

Generell informasjon til artister/utøvere

Se siden for artister og utøvere.