Oppvarming til Ambient Afternoon

Lørdag 18. september, kl. 13:00
Gratis

Inngang inkludert i konsertbillett

Ambient-sjangeren har vært en bærebjelke innen elektronisk musikk helt siden Brian Eno utviklet konseptet midt på 70-tallet, og dermed bygget bro mellom pop og mer klassisk orienterte musikkformer.

Den har overlevd et utall musikalske omveltninger opp gjennom tiårene, og opplever for tiden en gjenoppblomstring, muligens fordi den tilbyr et trygt lydrom i pandemiens nedstengte verden.

I forlengelsen av Ultimas Ambient Afternoon med Felicia Atkinson og Carmen Villain, presenterer forfatter Rob Young et foredrag som tar for seg hovedtrekkene og de historiske øyeblikkene innen ambient-sjangeren, illustrert med musikalske eksempler og utdrag, fra Erik Satie og John Cage til Brian Eno, Orb, Laraaji og flere.

I samarbeid med

Henie Onstad Kunstsenter