Eva Reiter: Eupepsia Dyspepsia

Eldgammel og moderne hybridmusikk viser motsetningene mellom den gamle og nye verden

Lørdag 18. september, kl. 17:00
150–250 kr
Utsolgt

Eva Reiter: Eupepsia Dyspepsia (2021) 

Forteller

Anna Mendelssohn

Projeksjoner

Anna Mendelssohn

Gambe

Eva Reiter

Blokkfløyte

Eva Reiter

Andre instrumenter

Eva Reiter, Tom Pauwels, Tom de Cock

Elgitar

Tom Pauwels

Perkusjon

Tom de Cock

Eva Reiter: Una boca para Don Januario Soriocó (2021)
Anonymus: Hanacpachap cussicuinin
Angelica Castello: Tarantella from Tres Texturas Arácnidas (2021)
Fredy Vallejos: Tres minicaturas (2019/20)
Marin Marais: Prélude a-moll (fra Pièces de viole, troisième livre, 1711)
Angelica Castello: Pavana Onirica from Tres Texturas Arácnidas (2021)
Eva Reiter: Er tötet den Strauß mit einer Nadel (2020)
Robin Hoffmann: Birkhahn Studie (2005)
Eva Reiter: My iron-spurred lady (2018)
Angelica Castello: Canarie de Mercado from Tres Texturas Arácnidas (2021)
Jorge Sánchez-Chiong: NoPasaCalle – Primer Viaje (2020)
Diego Ortiz (um 1510 oder 1525–nach 1570): Recercada segunda (fra Tratado de glosas [...], 1553)

Det medisinske begrepet eupepsia betyr å ha et velfungerende fordøyelsessystem. Verket av den østeriske komponisten, kunstneren og instrumentalisten Eva Reiter, fremført av henne og belgiske Ictus Ensemble, bruker ideen om eupepsi som en metafor for transatlantiske kolonialistiske maktforhold.

Med utgangspunkt i et arkiv med europeisk barokkmusikk funnet i Chiquitos i Bolivia, undersøker Eupepsia Dyspepsia former for appropriasjon, ignorerte urfolksstemmer og stereotyper som var – og fremdeles er, i spill i møter mellom søramerikansk og europeisk kultur. 

Musikken ble brukt av jesuittmisjonærene i motreformasjonen som et verktøy i konverteringen og siviliseringen av de innfødte. Selv om dette var destruktivt, bidro den europeiske innblandingen i urbefolkningens liv til å skape nye og skjøre verdener som kom til uttrykk gjennom musikk.

Eupepsia Dyspepsia skaper hybrider: mellom barokk og moderne musikk; europeiske og nye verden-komposisjoner; tekst/lyd-collager. Ikke som løsninger eller botemidler, men som lyd som dveler ved langvarige effekter av kulturell vold. 

Tekster: Alejo Carpentier, Karin Harrasser, Florian Paucke, José Manuel Peramás and Eduardo Viveiros de Castro

Støttet av

Sounds Now, EUs Creative Europe Programme