Extended Composition: Hva kan musikk være?

Et seminar som utforsker hvordan samtidsmusikken tar opp i seg nye materialer og teknikker.

Fredag 24. september, kl. 11:00–16:00
Gratis
Utsolgt

Gratis (registrering kreves)

Program

11.00-12.00: Foredrag av Paul Craenen 

12.00-12.30: Nettmøte med Jennifer Walshe and Matthew Shlomowitz.

12.45: Presentasjon av Extended Composition-prosjektet av Tanja Orning, Camilla Eeg-Tverrbakk, Christian Blom, Ellen Ugelvik og Henrik Hellstenius 

14.00-16.00: Paneldiskusjon ledet av Tora Ferner Lange, med Shila Anaraki, Annesley Black, Andreas Borreagaard, Tanja Orning, Christian Blom og Henrik Hellstenius 

Samtidsmusikk tar stadig i bruk nytt materiale som verken er lyd eller musikkinstrumenter. Bevegelse, video, tekst, rom, lys, objekter og lekkasjer fra det virkelige liv gjør alle dypere inntog i moderne komposisjon og samtidsmusikk.

Dette seminaret reflekterer over spørsmål knyttet til slike nye strategier og hvordan de kan utvikle seg. Hvordan mestre de mangfoldige mulighetene og utfordringene som oppstår i møte med musikkens ekspanderende yttergrenser?

Hva tilfører denne utvidede komposisjonens nye lag av lyd, tale, lys, bevegelser, språk, objekter og bilder?

Endrer dette musikkens betydning? Er det i det hele tatt hensiktsmessig å tenke på slike hybrider som musikalske komposisjoner? Hvordan bør vi svare på slike verk, og hvordan kan vi evaluere dem?

Seminaret springer ut av det kunstneriske forskningsprosjektet Extended Composition ved Norges Musikkhøgskole.

Prosjektet har pågått siden 2018, og seminaret er knyttet opp mot konserten Extended Composition på Sentralen 22. september. 

I samarbeid med

Norges Musikkhøgskole (NMH)