Floating Pointers

Duo Rotkäppchen

Torsdag 21. september, kl. 16:00–17:00
Gratis

Visninger og billetter

Torsdag 21.9.

16:00–17:00
RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse (fourMs bevegelseslab)
Gratis

Floating Pointers er et multimediaprosjekt for danser, elektronisk musikk og video av Alisa Kobzar (komposisjon) og Lisa McGuire (dans). Det henter inspirasjon fra ideen om «pointers» innenfor informatikk, der digitale objekter lagrer minneadresser. I Floating Pointers samhandler menneske og maskin i en kreativ prosess, der bevegelse peker på musikk og musikk peker på bilder.

«Pekingen» er her forbundet med ukrainske folkeviser, som fungerer som kulturelle artefakter og en slags poetisk minnebank. Danseren er en dataoperatør som pleier og sorterer disse kulturelle bruddstykkene gjennom flere auditive lag. Lydobjekter har en sentral rolle: De digitalt prosesserte folkevisene er manipulert på en måte som skaper nye teksturer og abstrakte konstruksjoner. Slik maner komposisjonen fram minner og assosiasjoner, samtidig som den er et bindeledd mellom kjente og mer enigmatiske lydverdener.

NB: Det er begrenset med plass og førstemann til mølla.

I samarbeid med RITMO - Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse ved Universitet i Oslo. Konserten markerer avslutningen på Kobzar og McGuires residency ved RITMO. De besøkende vil ha mulighet til å besøke senteret og bli kjent med forskningen som foregår der, og få oppleve det avanserte multimediamiljøet ‘fourMs Lab’, der konserten finner sted.

ultimAdvisor

Betongmusikk

●●●●●○

Minnebanker

Det var Pierre Schaeffer, den franske musiqueconcrete-pioneren, som først brukte begrepet «lydobjekt». Ideen var at en lyd er mer enn bare en tone, den har en unik tekstur, karakter og identitet. Dette er basisen for Floating Pointers, der duoen tillater seg å bli styrt og formet av maskiner som de selv har lært opp. Det hele blir ekstra rørende i og med at noen av lydobjektene kommer fra ukrainsk kildemateriale.

Float-on

●●●●●○

Spøkelser i maskineriet

Alle snakker om kunstig intelligens og maskinlæring om tiden, men få klarer å gjøre noe nyskapende ut av det. Duo Rotkäppchen ser ut til å forstå hvordan menneskelig adferd og hukommelse påvirkes og transformeres av maskiner. Samtidig har de skapet en audiovisuell opplevelse som er minneverdig.’

Stillbilde fra Floating Pointers

Alisa Kobzar I Foto: Art Rybchenko

Stillbilde fra Floating Pointers

Lisa McGuire I Foto: Art Rybchenko

I samarbeid med

ULYSSES Network, Institutt for Musikkvitenskap, UiO, RITMO

Støttet av

EUs kulturprogram Kreativt Europa, Sparebankstiftelsen DNB