«Jordens Sang» - en kritisk samtale

Panelsamtale

Torsdag 23. september, kl. 13:30
Gratis

Rolf Guptas verk «Jordens Sang» har nylig skapt et mektig engasjement hos tusenvis av lyttere. Det er flott at den nye musikken spilles, men hvor er den kritiske refleksjonen i offentligheten? Den redaksjonelle, informerte samtalen i norsk kulturliv?

Musikk skal ikke bare låte, den trenger også å reflekteres i språk. Diskusjon skaper bevissthet og fremmer relevans og engasjement. God musikk tåler problematisering, uenighet og åpen debatt. I Ultima ønsker vi oss en sterkere bevissthet og en løpende diskusjon om samtidsmusikkens relevans i samfunnet og den enkeltes liv.

Panelet tar «Jordens Sang» som eksempel og diskuterer verket kritisk.

Underveis tar vi opp den nye musikkens stilling og den kritiske debattens tiltakende usynlighet i norske medier og norsk kulturell offentlighet.

Ordstyrer:
Anne Hilde Neset

Deltakere:
Eivind Buene (komponist og forfatter)
Emil Bernhardt (post-doc-stipendiat i musikkvitenskap, komponist og kritiker)
Erling E. Guldbrandsen (professor i musikkvitenskap, forfatter og kritiker)
Hilde Halvorsrød (PhD-stipendiat i musikkvitenskap, kritiker)
Peter Szilvay (dirigent, ledet oppførelser av «Jordens Sang» i 2019 og 2021)