Rolf-Erik Nystrøm & Juliana Venter: The Tears of Things

Betraktninger om skjørhet, lidelse og død

Fredag 17. september, kl. 21:00
150–250 kr
Utsolgt

Cecilie Ore: Katzu! (2021, WP)
Rolf-Erik Nystrøm /Juliana Venter:
Hommage á Legende d’Eer/ The Tears of Things (2021)
Juliana Venter/ Rolf-Erik Nystrøm/Georg Trakl:
An Johanna (2021)  
Karin Rehnqvist:
Rãdda Mig Ur Dyn (1994)
Rolf-Erik Nystrøm/Juliana Venter/Tor Ulven:
Inner Song (2005/2021)

Saksofon

  • Rolf-Erik Nystrøm

Vokal

  • Juliana Venter

Danser

  • Ole Kristian Tangen

Visuelle elementer

  • Greg Pope

Skygger

  • Greg Pope

Tegninger

  • Helge Røed

En møysommelig kuratert kveldskonsert i de magiske omgivelsene til Olav Vs salong, høyt oppe i slottsbygget på Akershus festning.

Saksofonist Rolf-Erik Nystrøm, multikunstner, vokalist og skuespillerinne Juliana Venter og danser Ole Kristian Tangen befinner seg på en scene omgitt av kunst av Greg Pope og Helge Røed, hvis entusiasme og ånd fyller rommet med store tegninger som minner om mørke dødsmasker.

Konsertens tittel er inspirert av gresk mytologi, Iannis Xenakis og Cecilie Ores arbeid med tradisjonen japanske dødsdikt.

Japanske zen-munker og haikudiktere har lange tradisjoner for å fremføre dikt på dødsleiet. Cecilie Ores Katzu! (Eureka!) er basert på seks utvalgte «siste ord» fra denne tradisjonen. Diktene er fra 1500-tallet og frem til forrige århundre.

Venter og Nystrøm vil også fremføre sine egne komposisjoner – med poesi av Georg Trakl og Tor Ulven – som reflekterer over livets skjørhet og flyktighet: «tilværelsens iboende sorg».

An Johanna av Trakl antyder aspekter ved dikterens forhold til søsteren (som noen hevder var incestuøs). Det peker også på tapet av «Heimat» (hjemland) og krigens traumer.

Karin Rehnqvists Rādda Mig Ur Dyn er et ladet stykke om det utadvendte skriket, som krever oppmerksomhet, også fra lang avstand – så vel som det innadvendte, som er mer fokusert, som en bønn. Her benyttes en gammel sangteknikk kjent som «kulning».