STATUS og Northern Connection

Nettverkskaffe

Fredag 22. september, kl. 13:00–14:30
Gratis

Visninger og billetter

Fredag 22.9.

13:00–14:30
Sentralen (Vinterhagen)
Gratis

Bærekraft og langsiktighet er to av de viktigste temaene for kunst- og kulturorganisasjoner i dag. Denne sammenkomsten for nettverksarbeid byr på presentasjoner og diskusjonstemaer fra to institusjoner som jobber aktivt med disse emnene. STATUS og Northern Connection gir oss innsikt i eksisterende initiativer og gode råd for de som jobber innen kunstfeltet.

Northern Connection er et prosjekt som samler komponister, ensembler og festivaler fra et utvidet nordisk område (inkludert Skottland). Målet er å styrke samtidsmusikkmiljøer og finne løsninger på problemet «avskjedspremiere» - altså det at nye komposisjoner ofte ikke framføres mer enn én gang. Et annet mål er å redusere klimaavtrykket fra internasjonal turnering. Selv om dette samarbeidet springer ut fra en idé om en delt nordisk identitet, er håpet at ideene også kan anvendes andre steder.

STATUS er et samarbeidsnettverk mellom musikksentra i de nordiske landene, med mål om å utforske, analysere og dele innsikter rundt nordiske miljøer for klassisk og samtidsmusikk.

Prosjektet ble igangsatt av Art Music Denmark, og nettverket inkluderer Iceland Music Information Centre, Music Finland, Music Norway, Tutl (Færøyene) og Unga Tankar om Musik (UTOM, Sverige).

For tiden foretar nettverket en sammenligning av infrastrukturer i de forskjellige nordiske landene, og undersøker også den kunstneriske og sosiale statusen til sjangrene. Man håper å finne nye muligheter for samarbeid og utvikling av klassisk og samtidsmusikk i Norden.

Arrangementet foregår på engelsk.

I samarbeid med

STATUS & Northern Connection

Støttet av

Music Norway, Fritt Ord