Tredimensjonal lyd: Et Notam-seminar

Hva er tredimensjonal lyd?

Mandag 20. september, kl. 12:00–14:00
Gratis
Utsolgt

Gratis (registrering kreves)

En samtale om romlig lyd, tekniske strategier og kunstneriske muligheter.

I løpet av de siste ti årene har Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (Notam) lagt stor vekt på tredimensjonal lyd, for eksempel gjennom byggingen av Studio 3 – et studio med 24 høyttalere plassert som en halvkule.

Dette seminaret fokuserer på lytting, og deltakerne vil få mulighet til å lytte til forskjellige teknologier og kunstneriske metoder.

Hva er forskjellen mellom Ambisonics og VBAP, og hvordan høres de ut? Hvordan påvirker sluttresultatet ulike former for kunstnerisk virke?

Dette seminaret er en unik mulighet til fokusert lytting gjennom et stort og komplekst høyttalersystem, satt sammen spesielt for denne anledningen.

Seminaret blir holdt på engelsk.

I samarbeid med

NOTAM