Ultima Context: Curation and Decolonisation

En paneldebatt og presentasjon av det vide feltet kuratering og avkolonisering

Fredag 16. september, kl. 11:30–14:30
Gratis

Visninger og billetter

Fredag 16.9.

11:30–14:30
Sentralen (Forstanderskapssalen)
Gratis

Hvordan bygger man, fra arrangørers og utøveres perspektiv, en inkluderende kultur?

Dahlia Borsche
meLêyamomo
Rob Young – moderator

Dahlia Borsche er musikkviter og kurator. I 2019 ble hun Head of Music & Sound for Berlins kulturprogram DAAD Artists-In-Berlin. Hun har jobbet som promotør, DJ, koordinasjonsleder og produsent (CTM Festival Berlin, LaborSonor m.fl.). Forskningen hennes fokuserer på nåtidige og transkulturelle musikkprosesser. Hun har utvidet tradisjonelle musikalske perspektiver ved å inkludere lyd og urbane/kulturelle studier.

meLêyamomo bor og arbeider i Amsterdam og Berlin. Han er forsker og komponist og driver i tillegg med teater. Han er universitetslektor ved Universitetet i Amsterdam,med sitt spesiale i forskning på teater og utøvende kunst. Han er også involvert i prosjektet DecolonizingSoutheastAsian Sound Archives. Han kuraterer i tillegg DecolonialFrequencies-festivalen ved Theater Ballhaus Naunynstraße i Berlin, og driver forskningsprogrammet Sonic Entanglements med tilhørende podcast.

Arrangementet er på engelsk.

Med støtte fra

Fritt Ord, Sparebankstiftelsen DNB