Ultima Remake

Ultima Remake


I Ultimas årlige formidlingsprosjekt, Ultima Remake, introduseres et ungt publikum for samtidsmusikkfeltet.

Det pedagogiske prosjektet er basert på den enkle ideen om å ta et aktuelt musikkverk og la ungdommene få gjenskape en egen versjon av verket ved å bruke tilgjengelige kreative verktøy og uttrykksformer. Referanseverket er et relevant verk fra årets program.

Hvert år jobber elever og lærere fra en videregående skole i Oslo sammen med kunstnere og mentorer i en serie med workshops. Gjennom prosessen blir ungdommene kjent med verkets sosiale, politiske og estetiske kontekst. I arbeidet med verket utforskes bånd til ungdommenes egne erfaringer og kunstneriske forståelse. Under Ultimafestivalen i september presenteres elevenes selvstendige tolkning, en «remake», av referanseverket for festivalpublikummet i form av en utstilling, installasjon eller konsert.

Formål


Ultima Remake skal øke bevisstheten rundt kunstens relevans og rolle blant ungdom, og se den musikalske tradisjonen på bakgrunn av kulturelle og samfunnsmessige strømninger. Gjennom prosjektet ønsker vi å inspirere, engasjere og la ungdommer bli kjent med samtidsmusikk gjennom prinsippet «learning by doing». Elevene får lære om og ta i bruk ulike musikalske, kunstneriske og tekniske verktøy i det prosessuelle arbeidet. Gjennom lytting, refleksjon og kreative analyser oppfordres deltakerne til å utforske referanseverket i lys av samtiden, aktuelle problemstillinger og erfaringer fra ungdommenes egen hverdag.

Bakgrunn


Ultima Remake er utviklet av Ultima og har vært et årlig innslag i festivalprogrammet siden 2012. Tidligere har prosjektet tatt utgangspunkt i både referanseverker som kan betegnse som «samtidsmusikk-klassikere»og helt nyskrevne verker som har blitt urfremført under Ultimafestivalen. Ungdommenes «remake» har vært basert på verker av et bredt utvalg komponister og kunstnere: Luciano Berio, GyörgyLigeti, Olivier Messiaen, Terry Riley, Marianne Stranger, Lasse Thoresen, Verdensteatret, La Monte Young og SavinaYannatou. De foregående årene har Ultima samarbeidet med elever fra Bjørnholt, Edvard Munch, Elvebakken, Fyrstikkalleen og Manglerud videregående skoler.


Del av Ulysses Network

Ultima Remake er en del av Ulysses Networks aktivitet Re-play Cultural Heritage støtte fra EUs kulturprogram Kreativt Europa. Ulysses Network skal støtte og promotere unge artister som er i begynnelsen av sin profesjonelle karriere. De 11 partnerne skal tilby plattformer, mentorer og læringsaktiviteter for utvikling av fremtidens komponister og utøvere i samtidsmusikkfeltet.

Elever ved Elvebakken videregående skole stod bak Ultima Remake-utstillingen i Kulturkirken Jakobs krypt under Ultima 2019. Foto: Sigurd Ytre-Arne.

Feltopptak i Maridalen. Foto: Bjarne Kvinnsland.

Elevene komponerte et multikanals lydverk og tverrkunstnerisk verk inspirert av Lasse Thoresens Lyden av Arktis til Ultimafestivalen i 2019. Foto: Sigurd Ytre-Arne

Ultima Remake 2022. Foto: Sigurd Ytre-Arne.

Remake av Marianne Stranger: Vannverk på Ultima 2021.

Et utsnitt av Remake-utstillingen på Sentralen under Ultima 2018. Foto: Signe Fuglesteg Luksengard.

I samarbeid med

Støttet av