What about the audience?

Nettverksarrangement

Fredag 15. september, kl. 11:00–14:00
Gratis

Visninger og billetter

Fredag 15.9.

11:00–14:00
Sentralen (Kronesalen)
Gratis

NB: Dette arrangementet er nå fullt.

Hvordan kommuniserer du som komponist, kurator, musiker eller arrangør med ditt publikum?

I alle sosiale situasjoner, kunstinstitusjoner og kulturarrangementer finnes det et sett med koder og et språk. Presentasjonsformer, språk, valg og utforming av arenaer er avgjørende for formidlingen. Ved å være bevisste disse aspektene kan vi styrke formidlingen av musikk som kan være ny, uforutsigbar eller ukjent for publikum. I denne sammenhengen er det interessant ikke bare å formidle kunstnerisk innhold, men også å stille spørsmål omkring hvem vi henvender oss til og hvordan ulike publikummere kan relatere til det innholdet og til musikkens kontekst.

I teaterfeltet snakker de om publikumskontrakten– en kontrakt som implisitt eller eksplisitt etablerer regler for mottakeren, som informerer publikum om hvordan de kan engasjere seg med utøverne, med omgivelsene og med hverandre. Begrepet er ikke så vanlig i musikalske sammenhenger, men spørsmålene det innebærer kan være relevante i en musikksammenheng.

På dette nettverksarrangementet samler vi aktører fra Norge og internasjonalt. Sammen utforsker vi hvilke grep man kan ta for at publikum skal kjenne seg inkludert og velkomne og hvordan disse grepene kan stå i dialog med artistenes intensjoner. Målet er å at du skal kunne ta med deg nye ideer og verktøy hjem.

Bidragsytere inkluderer organisasjonspsykolog Fanny Duckerts, kurator Bjørnar Habbestad (nyMusikk) og komponist Gyrid Nordal Kaldestad, hvis lydvandring Det å reise, det å bli vises på Ultima i år. Kurator Ed McKeon (Third Ear, Goldsmiths) vil moderere arrangementet.

Arrangementeter en del av Ultimas internasjonale gjesteprogram og er åpent for alle med interesse for å presentere samtidsmusikk. I tillegg til innlegg og gruppesamtaler, skal arrangementet også være et sosialt møtepunkt for nettverksutveksling. Lunsj er inkludert.

Arrangementet er gratis og foregår på engelsk.

I samarbeid med

Music Norway

Støttet av

Sparebankstiftelsen DNB, Music Norway, Utenriksdepartementet, Fritt Ord