Formidlingsprosjekter

Ultima utvikler deltagerprosjekter, pedagogiske verksteder og oppsøkende aktiviteter rettet mot nytt publikum, grupper i lokalmiljøer, utdanningsinstitusjoner og personer med ulik kulturell og sosial bakgrunn.

Ultimafestivalen har en langsiktig satsning på publikumsutvikling med særskilt vekt på å nå et mangfold av barn og unge. Gjennom festivalens formidlingsprosjekter vil Ultima bidra til å utvikle nye kuratorstemmer og skape prosjekter i samarbeid med publikumsmålgruppene.