Insub Meta Orchestra & Skogen

Radikal samskapning

Torsdag 22. september, kl. 21:00–22:00
150–250 kr

En lydkollisjon i grenselandet mellom Insub Meta Orchestra og Skogen

Magnus Granberg: Als alle Vögel Sangen mein Sehnen und Verlangen (2018)
Cyril Bondi & d’incise: nyskrevet verk (WP, 2022)

Insub Meta Orchestra (IMO) er et stort, internasjonalt elektroakustisk ensemble som utforsker dvelende tid, lavt volum, ikke-hierarkiske relasjoner og informasjonsspredning i sin performancekunst. Ensemblet ble grunnlagt i 2010 av Cyril Bondi og d'incise.

Den svenske komponisten Magnus Granberg startet Skogen i 2005. Målet var å arbeide i krysningspunktet mellom ny kammermusikk og improvisasjon. Ensemblet har samarbeidet med internasjonalt anerkjente artister som Angharad Davies, Ko Ishikawa, Toshimaru Nakamura, Rhodri Davies og Simon Allen. Under denne forestillingen smelter de to ensemblene sammen i et grenseland der improvisasjon og komposisjon blir ett.

Granbergs bestillingsverk for IMO, Als alle Vögel Sangen mein Sehnen und Verlangen (Når alle fugler synger min higen og lengsel), er et rolig, flytende stykke. Inspirasjonen kommer fra to forskjellige sanger om våren fra romantikken: Robert Schumanns Dichterliebe, med tekst fra Heinrich Heines In Wunderschönen Monat Mai, og Franz Schuberts Wilkommen lieber schöner Mai.

Dette blir også premieren på IMOs nye verk, et stykke i langformat som knytter sammen mange av ensemblets kjerneinteresser. Halvautonome undergrupper i orkestret navigerer seg gjennom skyer av stillhet. De underliggende strukturene er avledet både fra organiske og matematiske former.

Skogen. Foto: Seth Starre Lacotte.

I samarbeid med

nyMusikk

Støttet av

Nordisk Kulturfond og Nordisk Kulturkontakt