Adkomst/Fremkommelighet: Det er ingen HC-parkering ved bygget og huset har ikke gjesteparkering. Det er trinnfri adkomst til bygget med mobil rampe. Det er ikke automatiske døråpnere eller heis i bygget. Det er ingen innvendige trapper. Det er håndtak i trapper.

Toalett: Det finnes HC-toalett, som er tydelig skiltet.

Sitteplasser: Ja, det er sitteplasser for de som ikke kan stå lenge.

Skilting: Brannalarm kan oppfattes av syns- og hørselshemmede. Trapper er merket og sklisikret. Glassdører og andre utsatte områder er merket. Nødutgang er tydelig merket, men ikke tilpasset for rullestolbrukere. Informasjonsskilt er montert slik at kollisjon med skiltet unngås.

Tolk og teleslynge: Tilbyr ikke tolketjeneste eller teleslynge. Lysforholdene er dårlige for munnavlesning og kommunikasjon via tegnspråk.

Billetter: Godtar ledsagerbevis. Ledsager kan sitte sammen med de de er ledsager for.

Mer informasjon på Kulturkirken Jakobs hjemmesider

I nærheten