Nils Henrik Asheim: Organotopia

En heldags magisk mysterie-tur med orgelbrus

Lørdag 17. september, kl. 12:00
Gratis

Visninger og billetter

Lørdag 17.9.

12:00–23:55
Birkelunden
Gratis

Bli med på en 12 timer lang happening i og rundt Paulus kirke ved Birkelunden på Grünerløkka.

Nils Henrik Sheim: Organotopia (2022, WP)

Organist, komponist og improvisatør Nils Henrik Asheim har satt sammen Organotopia, et multimedielt verk som involverer både parken og kirken og skaper et dynamisk landskap der folk kan bevege seg gjennom musikk hele dagen og kvelden.

Du vil oppleve et miljø i stadig endring med livemusikk, høyttalerinstallasjoner, projiseringer og pop-up-performances. Arkitektene Søstra100 vil gjennom de tolv timene bygge og forvandle parken.

Inne i kirken er orgelmusikk og menneskestemmen den røde tråden. Elementer fra klassisk musikk knyttes sammen med ny musikk for tangentinstrumenter, som igjen alternerer med stemmer som representerer forskjellige kulturer og identiteter. Fragmenter av konserten inne i kirken kringkastes direkte ut i parken, men da elektronisk remikset via lydanlegg i surround og fra kirketårnet.

I uken før fremføring vil parken gradvis fylles med scenografiske elementer og bruksobjekter. Disse er inspirert av samtaler med folk som bruker parken, der de forteller om sine minner herfra, og stedets historie og funksjon. Historiene legges ut og blir visuelt formidlet på prosjektets nettside organotopia.no. Her kan du følge prosjektets utvikling (bl.a. musikken) frem til konsertdagen 16/9.

Byparker er offentlige samlingsplasser og blir ofte omtalt med en tydelig historie. Organotopia utforsker hvordan fortid, nåtid og potensiell, utopisk fremtid kan fortelle oss noe om kollektivt eierskap. Er offentlig eierskap det samme som ekte, kollektivt eierskap?

Følg utviklingen av prosjektet på Organotopia.no

Konsept, kunstnerisk leder, musikk

Nils Henrik Asheim

Visuell regi, design

Mira Hahn & Stina Molander Skavlan (Søstra100) og Julie Barfod

Lysdesign, projiseringer

Boya Bøckman

Koreografi

Roza Moshtaghi

I samarbeid med

Oslo arkitekturtriennale, Notam, NTNU, Elvebakken videregående skole, Grünerløkka skole, Paulus kirke med fler