Dansen som vekker de døde

Nuria Guiu / Ingri Fiksdal: MEDIUM (2022, WP)

I alle verdens kulturer eksisterer det riter der kroppen blir et instrument, eller et medium, for kommunikasjon mellom de dødes og de levendes verdener. Kropper besettes av ånder fra det hinsidige, som uttrykker seg gjennom stemmer, musikk, bevegelse og dans.

I vårt moderne Vesten er det lite rom for det overnaturlige. I Nuria Guiu og Ingrid Fiksdals nye danseforestilling MEDIUM forsøker de å gjenåpne våre materielle og virtuelle univers gjennom å utforske kroppens trefoldige funksjon: Som et produkt av natur, kultur og som et medium for overnaturlige krefter.

En evig strøm av flyktig, visuell informasjon flommer fra internett og ut i alle verdens kroker. Dette er bilder som fester seg både i fantasiene og tankene våre, og i omgivelsene våre. MEDIUM baserer seg på bevegelser både fra digitale og personlige arkiver.

Forestillingen bruker også historisk dans og visuell post-internett-kultur, og er inspirert av collage som metode. Kroppen blir et medium der alle bilder, fortellinger, minner, drømmer og begjær uttrykkes. Musikken er laget av den amerikanske støy/drone-gruppen Sunn O))), remikset med romtilpasset lyd av gruppens leder Stephen O'Malley.

Nuria Guiu er en danser og koreograf som også studerer antropologi og menneskelig evolusjon. Koreograf Ingrid Fiksdal har hatt forestillinger på Black Box i flere år, nå sist med Fictions of the Flesh under Oslo Internasjonale Teaterfestival 2021.

Konsept, koreografi, performance

 • Nuria Guiu

Konsept, koreografi

 • Ingri Midgard Fiksdal

Musikk

 • pieces from Pyroclasts by Sunn O))).

Spatialization

 • Stephen O’Malley

Kostymer og scenografi

 • Ronak Moshtagi

Lysdesign

 • Phillip Isaksen

Lydteknikker

 • Ernst van der Loo

Dramaturgi

 • Guiu, Fiksdal, Isaksen, Moshtagi

Produsenter

 • Eva Grainger, Nicole Schuchardt, Ida Frømyr Borgen

Produsert av

 • Fiksdal Dans Stiftelse

I samarbeid med

 • Black Box teater

Støttet av

 • Kulturrådet (The Grammar of Ornament)