På barnas premisser - Hvordan skape musikkprosjekter for, av og med barn?

Seminar

Mandag 18. september, kl. 12:00–15:30
Gratis

Alle kan skape! er slagordet til kompetanseorganisasjonen Skapia som forener profesjonelle komponisters kompetanse med barns skaperkraft og utforskertrang.

Barn er kompromissløse, reflekterende og selvstendige vesener som kommuniserer gjennom estetiske uttrykk. Med mimikk, lyd og bevegelser utfolder de seg i kunstneriske kontekster og deltar aktivt i de musikalske aktivitetene de inviteres inn i. Barn kan spille en sentral rolle som utøvere i den musikalske situasjonen, enten det er som konsertpublikum, deltakere på musikkverksteder, som musikere i profesjonelle oppsetninger eller som låtskrivere og komponister.

Når voksne lager musikkprosjekter for barn er det vi som leverer premissene. Det er altså vi som definerer hvilken innvirkning barna får gjennom sin deltakelse. Er det mulig å manøvrere i dette paradokset slik at barn får et reelt eierskap til den musikalske situasjonen? Med andre ord, kan vi lage prosjekter «på barnas premisser»?

Dette seminaret tar for seg hvordan barn kan ta eierskap i musikalske situasjoner og hvordan de får rom til å utfolde seg som medskapere.

  • Jorunn Spord Borgen er professor ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap på Universitetet i Sørøst-Norge. Med utgangspunkt i sin kompetanse på barn og estetiske praksiser, samt forskningserfaring innen Den kulturelle skolesekken (DKS), åpner hun seminaret med en utforskning av seminarets hovedspørsmål og forholdet mellom kreativ frihet og deltakelse i kulturmøter mellom fagfolk og barn.
  • Marcus Hatt er en tidligere deltaker fra BLIKKÅPNER, et prosjekt med Astrup Fearnley Museum og flere andre norske kunstinstitusjoner hvor kunst formidles av unge til unge gjennom spesialdesignede utstillinger og arrangementer. Med Marcus diskuterer vi potensialet for å nå en yngre målgruppe med et konsept som BLIKKÅPNER.
  • Wouter van Looy, grunnlegger av BIG BANG - en musikkfestival for barn som finner sted i 20 byer i Europa, sør- og Nordamerika, forteller hvordan festivalen tilrettelegger produksjoner som fremmer barnas deltakelse og autonomi.
  • Awo Abdulqadir, programansvarlig barn og ungdom på MUNCH, gir et innblikk i et av museumets formidlingsprosjekter, Munchs Monstre, med verksteder og guidede turer for barn.
  • Ultima's formidlingskoordinator Torunn Forland Bjella og produksjonsleder Christel Forsberg står bak Barnas Ultima-dag (BUD). De vil fortelle om Ultimas erfaringer med å skape en spesiell dag dedikert til barn og samtidsmusikk.
  • I samtale med Heloisa Amaral, seminarets moderator og direktør i Ultima, forteller komponist Øyvind Torvund om verkstedskonserten Lyden av skogen som ble fremført på BUD.
  • Faglig leder i Skapia, Eldar Skjørten, gir et innblikk i et pågående komposisjonsprosjekt på Gamlebyen skole hvor barn komponerer musikk fremført på BUD av tre profesjonelle musikere. Sammen med en av musikerne, perkusjonist Ulrik Ibsen Thorsrud, deler han refleksjoner om balansen mellom veiledning, fortolkning av barns intensjoner og deres autonomi når barna får komponistrollen.

Seminaret foregår hovedsakelig på engelsk.

NB: Arrangementet er gratis - hent ut billett på forhånd før 15. september for å sikre deg plass via denne billettlenken

PROGRAM

12.00
Kaffe og croissanter

12.30 Velkommen
Ved moderator Heloisa Amaral, direktør i Ultimafestivalen

12.40 Kunstneriske og kulturelle møter «på barnas premisser»
Innledning ved professor Jorunn Spord Borgen, Universitetet i Sørøst-Norge

13.00 Blikkåpnerprosjektet - Hva og hvordan?
Presentasjon ved Marcus Hatt, Astrup Fearnley Museet

13.20 Pause

13.30 Big Bang Festival: Thirteen years of productive dialogues across Europe between children and music professionals

Presentasjon ved Big Bang-grunnlegger, Wouter Van Looy

13.50 Barn som medskapere i «Munchs Monstre»
Presentasjon ved programansvarlig barn og ungdom, Awo Abdulqadir fra Munchmuseet

14.00 Barnas Ultima-dag
Presentasjon ved Christel Forsberg & Torunn F. Bjella

14.10 Lyden av skogen
Komponist Øyvind Torvund i samtale med Heloisa Amaral

14.25 Pause

14.35 Magisk musikk fra unge maestroer
Presentasjon ved faglig leder i Skapia, Eldar Skjørten og perkusjonist Ulrik Ibsen Thorsrud

14.55 Panel og avsluttende diskusjon

15.40 Slutt

Medvirkende

Jorunn Spord Borgen, Wouter Van Looy, Awo Abulqadir, Ulrik Ibsen Thorsrud, Eldar Skjørten, Øyvind Torvund, Torunn Forland Bjella, Christel Forsberg, Heloisa Amaral

I samarbeid med

Skapia  

Støttet av

     

Relatert innhold