Simon Løffler: Becoming Animal

Dyrisk musikk

Lørdag 17. september, kl. 13:00–13:45 | 15:00–15:45 | 17:00–17:45 | 19:00–19:45
100 kr

Hvis mennesker var dyr, hvordan ville musikken vår høres ut?

Simon Løffler: Becoming Animal (2022, WP)

Den danske komponisten Simon Løffler trekker komposisjonskunsten i en dyrisk retning. Han anvender dyrs signaliserende og rituelle adferd i en menneskelig performance-sammenheng, for å utvide mulighetene for hvordan kroppen kan brukes til å lage musikk.

Grensene mellom instrument og det kroppslige, spontanitet og komposisjon, ritual og konsertform veves her inn i hverandre. Dyrestemmer finner nye veier inn blant oss, og blir en del av kunsten vår. Prosjektet er utviklet over tre år i tett samarbeid mellom komponist og de medvirkende.

Simon Løffler: Becoming Animal (2022, WP)

Animalia III.a
Animalia II.a
Animalia III.b
Animalia II.b
Animalia IV.a
Animalia I
Animalia III.c
Animalia IV.b

Becoming Animal. Foto: Polina Borisova.

Becoming Animal. Foto: Alexander Banck-Pedersen.

Becoming Animal. Foto: Maja Wilhite-Hannisdal.

Becoming Animal. Foto: Reiner Pfistererer/ECLAT.

Komponist

Simon Løffler

Dyrevesen med vinger

Simon Løffler

Elefantøyevipper og rev

Ane Marthe Sørlien Holen

Sommerfuglvinger

Ellen Ugelvik

Nebb og sommerfuglvinger

Jennifer Torrence

Nebb og dyrevesen

Inga Margrete Aas

I samarbeid med

MUNCH og Norges musikkhøgskole