Ultima 2022: Freedom is Around the Corner

Freedom is Around the Corner.

Etter to år med pandemi trodde vi endelig at vi skimtet lyset i enden av tunnelen, da vi hørte krigens støy og så verdensordenen bli rystet på uforutsigbare måter.

En situasjon som også minner oss om at friheten konstant må kjempes for og finnes rett rundt det neste hjørnet.

Når friheten er truet trenger vi kultur og musikk mer enn noensinne! Årets Ultimafestival feirer friheten slik vi kjenner den i dag: livet i den sosiale sfæren, med felles opplevelser, utopiske drømmer, naturens ufravikelige plass i livene våre.

I år fosser Ultima tilbake for fulle seil, i konsertsaler og utearealer i hele Oslo, både på gamle stamplasser og på en ny scene på MUNCH.

Følg oss for å få med deg den mest oppdaterte infoen om konserter, installasjoner, foredrag, workshops, podkaster og mye mer.

Velkommen til Ultima 2022!

Thorbjørn Tønder Hansen
Kunstnerisk leder