Urban Noise

Kunstnersamtale og diskusjon

Fredag 22. september, kl. 18:00–19:30
Gratis

Visninger og billetter

Fredag 22.9.

18:00–19:30
Sentralen (Vinterhagen)
Gratis

En paneldebatt og boklansering som kan påvirke hørselen din - eller måten du lytter på.

I urbane sammenhenger ser man gjerne på støy som et irritasjonsmoment - noe man ønsker å redusere eller kvitte seg med. Denne samtalen foregår mellom tre komponister som derimot jobber kreativt med byens lyder - lyder vi kanskje tar for gitt eller rett og slett filtrerer ut.
Lydkunstneren Christina Kubisch har i mange år jobbet med elektromagnetisk lyd i sine installasjoner, komposisjoner og lydvandringer.
Gyrid Nordal Kaldestad lager lydvandringer som på poetisk vis responderer inntrykk og minner om bestemte steder.
Kristine Tjøgersen har utforsket lydene til dyr og insekter i bynatten - lyder vi ikke hører i naturen.

Marcel Cobussen er forsker i auditiv kultur og ordstyrer i denne samtalen, og presenterer også sin egen bok Engaging With Everyday Sounds, et engasjerende dypdykk i rollen lyder spiller i hverdagslivet, og hvordan de påvirker menneskers handlinger, følelser og forestillingsverden. Cobussen fletter sammen lydstudier med filosofi, lydkunst, sosiologi og mer. Han oppfordrer oss til å gjenåpne sanseapparatet for å oppleve våre akustiske omgivelser på nye måter, og hevder at hverdagslyder både har (mikro)politisk, sosial og etisk slagkraft.

Samtalen er på engelsk.

Med

Christina Kubisch, Gyrid Nordal Kaldestad, Kristine Tjøgersen

Moderator

Marcel Cobussen

I samarbeid med

Sounds Now

Med støtte fra

Goethe-Institut, Kreativt Europa, Sparebankstiftelsen DNB, Fritt Ord