Exploring Artistic Research

Kunstnersamtale og diskusjon

Søndag 17. september, kl. 18:00–18:45
Gratis

Visninger og billetter

Søndag 17.9.

18:00–18:45
Norges musikkhøgskole
Gratis

Årets Ultima byr på to konserter som runder av av opphavspersonenes kunstneriske doktorgradsarbeider. Robert Seabacks prosjekt Embodied/Encoded: Presence in Digital Music, som presenteres i Being Somewhere undersøker hvordan perifere elementer av en lydopplevelse kan spille en viktig rolle for å skape realistiske, digitale romsimulasjoner. I The Vibrating Drum tar Ingar Zach for seg de soniske mulighetene som ligger i instrumentet. Resultatet av forskningen hans presenteres under åpningen av Ultima, i konserten The Field in Between.

Kunstnerisk forskning er ikke bare en akademisk disiplin. Dette er en gylden mulighet for komponister og utøvere til å virkelig utforske sammenhengene mellom sin egen praksis, arbeid og eksisterende teorier.
I denne samtalen vil Seaback, Zach, musikere involvert i forskningsprosjektene, og leder for Arne Nordheim-senteret (NordART) ved Norges musikkhøgskole, Ellen Ugelvik, diskutere hvordan forskningsarbeidet har bidratt til deres kompositorisk og utøvende praksiser, og hva det å framføre resultater av arbeidene på festivalen betyr i en forskningssammenheng.

Arrangementet foregår på engelsk.

Medvirkende

Ingar Zach, Robert Seaback, Ellen Ugelvik

Ordstyrer

Heloisa Amaral

I samarbeid med

Norges musikkhøgskole