Om Ultima

Ultima er Nordens største samtidsmusikkfestival og har vært arrangert i Oslo siden 1991. Ultimafestivalen er en stiftelse med 18 sentrale profesjonelle kulturinstitusjoner og organisasjoner som medlemmer.

Festivalen finner sted i september hvert år og foregår på arenaer over hele Oslo. Festivalprogrammet arrangeres på både store etablerte arenaer som Den Norske Opera & Ballett, Oslo Konserthus Universitetets aula og Sentrum Scene, samt små klubber, butikklokaler, museer, industrilokaler, skoler og utendørs.

Ultimafestivalen skal fremme kunstnerisk egenart, trender og innovasjon og gjøre musikk av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig.


H.K.H. Kronprins Haakon Magnus er Ultimas høye beskytter.

Verdier

Ultima skal gjøre musikk av høy kunstnerisk kvalitet tilgjengelig for flest mulig, fremme fornyelse på tvers av sjangre og kunstarter, og styrke internasjonalt samarbeid og utveksling.

Målet om økt mangfold i publikum skal oppnås gjennom en bredde i uttrykk og representasjon både på og bak scenen. Dette jobber vi strategisk med i programutviklingen, i kommunikasjon og markedsføring, i ansettelsesprosesser og rekruttering av frivillige, rollemodeller, programråd og styre.

Ultima utvikler deltagerprosjekter, pedagogiske verksteder og oppsøkende aktiviteter rettet mot nytt publikum, grupper i lokalmiljøer, utdanningsinstitusjoner og personer med ulik kulturell og sosial bakgrunn. Vi jobber målrettet for å skape rollemodeller og å gi plass til et mangfold av stemmer i festivalprogrammet. Festivalen skal være en arena hvor unge kunstnere kan utvikle seg, få erfaring og bygge verdifulle nettverk.

Medlemmer

Ultima består av 18 sentrale organisasjoner fra norsk kulturliv, representert i Ultimas råd. Medlemmenes bidrag danner grunnlaget for festivalen og gjør det mulig å arrangere en suksessrik samtidsmusikkfestival år etter år.

Styret

Yngve Slettholm – Styreleder

Hedda Høgåsen-Hallesby – Styremedlem

Lars Mørch Finborud – Styremedlem

Eivind Buene – Styremedlem

Cliff Moustache – Styremedlem

Torgny Amdam – 1. varamedlem

Anna Berg – 2. varamedlem

Ultima er støttet av

Kulturrådet

Oslo kommune

Sparebankstiftelsen DNB

Utenriksdepartementet

Fritt Ord

Music Norway

ULYSSES Network (EUs Creative Europe Programme)

Sounds Now (EUs Creative Europe Programme)