Panelsamtale: Hvordan utvikle kunstkritikken?

Kunstkritikken kan oppnå mer enn noen gang hvis den inkluderer flere stemmer og har som mål å nå flere felt og segmenter i samfunnet.

Tirsdag 21. september, kl. 15:30
Gratis

Ballade, Scenekunst og Ultima inviterer til paneldiskusjon for å drøfte hvordan man best kan utvikle og spre kritisk skriving og tolkning innen kunstfeltet.

Kritikere og publikasjoner fungerer som mellomledd mellom publikum og kunsten, og bidrar til å opprettholde dens viktige posisjon i kulturen vår.

Men hvordan skriver vi anmeldelser? Hvordan blir anmeldelser og andre tekster lest og tatt imot? Hvilken form tar kunstkritikken? Bør vi være mer utforskende?

Bør vi utfordre formatene og metodene vi benytter oss av, for slik å nå ut til et bredere publikum? Hvor ligger farene, og hva står på spill? Vårt ekspertpanel deler sine tanker.

I panelet:
Hilde Halvorsrød (kritiker i Scenekunst.no)
Rune Håkonsen (prosjektleder anmelderklyngen i NRK)
Elisteinar Tenga (frilans musikkjournalist og kritiker)

Samtalen modereres av Siri Narverud Moen, journalist i Ballade.

I samarbeid med

Ballade, Scenekunst.no