Foto: Jon Edergren

Freedom to Move: Open Call for sangere

Freedom to Move: Open Call for sangere 

Er du sanger og ønsker å tøye dine musikalske grenser?

Stemmen er ikke bare et fysisk instrument, den er også kulturell og personlig. Vi bruker stemmene våre til å uttrykke individuelle og kollektive identiteter, påvirket av vår kulturelle bakgrunn. 

Freedom to Move er et verksted for sangere, arrangert av Ultima og Sounds Now. Verkstedet ledes av den svensk-etiopiske samtidssangeren, komponisten og improvisatoren Sofia Jernberg, kjent for sin imponerende stemme og omfattende repertoar, fra opera og ny musikk til jazz og improvisasjon.

Kursdeltakerne inviteres til et 3-dagers verksted, etterfulgt av en konsert under Ultimafestivalen. Sammen med Sofia vil de fem deltakerne få muligheten til å utforske sin egen stemme, forholdet til tekst og andre instrumenter, og kollektiv og individuell sang. De skal utfordre grensene for musikalske sjangrer for å oppnå større kreativ og personlig frihet. Hva er stemmen vår i stand til?

Prosjektet blir dokumentert gjennom video, bilder og individuelle intervjuer, som senere kan bli brukt i Ultimas og Sounds Nows dokumentasjon og promomateriell.

Freedom to Move er åpen for sangere med ulik musikalsk og kulturell bakgrunn som:

  • er interesserte i å bevege seg utenfor definerte sjangerdefinisjoner
  • er interesserte i improvisasjon
  • ønsker å utforske nye vokalteknikker på grensen mellom språk og støy/lyd

Sangere med begrenset eller ingen erfaring fra profesjonelle konsertscener eller musikkinstitusjoner, på grunn av minoritets- eller sosioøkonomiske utfordringer eller andre strukturelle faktorer, vil bli prioritert i utvelgelsesprosessen.

Kunnskap om vestlig klassisk notasjon er ikke påkrevd.

Praktisk informasjon:

Datoene for verkstedet og forestillingen er 11.-13. september 2024. Deltakerne vil motta et honorar på 5000 kr. Reiseutgifter innenfor Norden og overnatting vil bli dekket for deltakere som bor utenfor Oslo. Andre utgifter, inkludert mat og lokal transport, må dekkes av deltakerne.

Søknad og utvelgelse:

Vi ønsker å bli kjent med deg og din motivasjon for å delta. Lag en kort video av deg selv eller et motivasjonsbrev der du forklarer hvorfor du ønsker å være med på verkstedet, og send det per e-post med relevante lenker (lyd- eller videooptakk av deg selv som synger) til Torunn Forland Bjella – program@ultima.no. Skriv “Freedom to Move – Ultima 2024” i emnelinjen. Søknadsfrist er 5. mars.

Utvelgelsen vil skje innen 22. mars. 

Bakgrunn:

Mens noen samler på frimerker, samler Sofia Jernberg på stemmeuttrykk. Hun mestrer mange forskjellige stiler – fra klassisk til samtidssang. Jernberg forener improvisasjons- og komposisjonskunst, både under sitt eget navn og som et nøkkelmedlem av Trondheim Jazzorkester.

Ultima er en av Europas viktigste festivaler for samtidsmusikk og tilstøtende kunstformer. Festivalen feirer nyskapende musikk og fellesskap, tar tak i aktuelle problemstillinger, og omfavner lyden av en stadig skiftende verden.

Sounds Now arbeider for en reell endring av kuratorpraksisens maktstrukturer i feltet for eksperimentell musikk og lydkunst. Nettverket skal bidra til et mangfold av perspektiver på den europeiske samtidsmusikkscenen gjennom utvikling av konserter og forestillinger, symposier, workshops og kurs.

Publisert fredag 2. februar 2024